Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.bda.hu weboldalának – beleértve a domaint, annak minden aldomainjét és minden aloldalát, így különösen a webáruházat is - (a továbbiakban: Weboldal) felhasználási feltételeire és a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra / megrendelésekre vonatkozik.

A www.bda.hu weboldal böngészésével a Felhasználó automatikusan elfogadja ezen ÁSZF rendelkezéseit.

1. Fogalom-meghatározások:

1.1. Szolgáltató:

BDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített neve: BDA Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
Cégjegyzékszám: 01-09-173099
Adószám: 24349103-2-41
Képviseli: Mészáros Miklós ügyvezető
E-mail: info@bda.hu
Bankszámlaszám: CIB Bank 10701324-73257954-51100005

1.2. Felhasználó:

Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldal böngészésével, használatával annak tartalmához hozzáfér, a Weboldalt használja; illetve minden olyan személy Felhasználó is, ki a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat/termékeket megrendeli, igénybe veszi.

1.3. Megrendelő / Vevő:

Megrendelő / Vevő minden olyan Felhasználó, aki a Weboldalon keresztül ingyenesen vagy ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatást vesz igénybe, a Weboldalon keresztül terméket/ szolgáltatást vásárol.

Figyelemfelhívás: A Szolgáltató vállalkozások részére nyújt szolgáltatást, a szolgáltatások vállalkozásként vehetők igénybe.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató rögzíti, hogy fogyasztók részére nem nyújt szolgáltatást és nem értékesít terméket. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

1.4. Szerződő Felek / Felek:

Szolgáltató és Megrendelő/ Vevő együttesen.

1.5. Szerződés:

A Szolgáltató és a Megrendelő / Vevő, mint szerződő felek között a Szolgáltatások tárgyában vagy termékértékesítés tárgyában létrejövő szerződés.

1.6. Szolgáltatások:

1.6.1. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, termékek:

A Szolgáltató jelenleg több ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás megrendelését is lehetővé teheti a Weboldalon.

1.6.2. Fizetési kötelezettség ellenében igénybe vehető szolgáltatások, termékek:

Weboldalon minden olyan szolgáltatás, melyeknél a Szolgáltató nem tüntette fel kifejezetten az ingyenességet, fizetési kötelezettség ellenében vehető igénybe.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások lehetnek példádul, de nem kizárólagosan: webfejlesztés, grafikai tervezés, marketing, e-bookok, tanulmány, webinárium, video, hanganyag, rendezvény, konzultáció.

Az egyes szolgáltatások részletes leírása, a szolgáltatások tartalma, díja, az azokhoz esetlegesen kapcsolódó bónuszok, promóciók és garanciák az adott szolgáltatás linkjén olvashatók.

E rendelkezések termékértékesítés esetén is megfelelően alkalmazandók.

2. Megrendelés:

2.1. A vállalkozás, mint Megrendelő ingyenes szolgáltatásként, azaz a kifejezetten ingyenesként feltüntetett szolgáltatást (pl. egyes e-bookok esetén) annak letöltésével veheti igénybe a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadását követően.

2.2. Fizetési kötelezettség ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetén a szolgáltatás a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadását követően az adott szolgáltatás leírása végén található Megrendelés űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg.

A Megrendelés űrlapon a cégnév, adószám, a pontos cím (irányítószám, város, utca, házszám), a telefonszám és az e-mail cím megadása kötelező a szerződés teljesítéséhez.

A megrendelésnél megadott személyes adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek.

2.3. A megrendelés során megadott adatokért, az adatok pontosságáért és valódiságáért, a későbbiekben az adatokban bekövetkezett változásokért a Megrendelő/Vevő felelős.

2.4. A megrendelésről visszaigazoló e-mail üzenetet küldünk a Megrendelés űrlapon megadott e-mail címre, ahol a Megrendelő ellenőrizni tudja a megadott adatok helyességét.

Fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás igénybevétele esetén a visszaigazoló e-mailben küldjük a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó díjbekérőt.

A megrendelésről Szolgáltató általában 8 (nyolc) napos, de esetenként ettől eltérő fizetési határidővel díjbekérőt állít ki és elektronikusan küld meg a Megrendelő részére. Megrendelő a megrendeléssel az e-díjbekérő küldésének és az e-számlázás e szabályait és az elektronikus megküldést, mint kézbesítési módot, érvényesnek fogadja el.

2.5. A Szolgáltató a teljesítést a díj kiegyenlítését követően kezdi meg és a szolgáltatást a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatások és információk szerinti határidőben teljesíti.

2.6. A Szerződés a Felek között a megrendelést és a díjbekérő megküldését követően, a díjbekérő szerinti díj összegének megfizetésével (a fizetés módjától függetlenül) jön létre.

2.7. A Megrendelő/ Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül a fizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatás vagy termék megrendelése a Megrendelési űrlap kitöltését és elküldését követően, fizetési kötelezettséggel jár.

2.8. A Weboldalról kezdeményezett megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek.

A szerződésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5.-6. §-ai, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A szerződés nyelve a magyar.

A Szolgáltató tevékenységére magatartási kódex nem vonatkozik.

A teljesítés helye Magyarország.

2.9. Termék megrendelése, vásárlása esetén szintén e szabályok irányadók azzal, hogy a Szolgáltató a díjfizetést követően a Szolgáltató tájékoztatása szerinti időn belül postára adja vagy a szállítást végző partnerének kézbesítésre átadja a megrendelt terméket.

2.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve minden értesítés nélkül törölje; a megrendelés visszautasítása vagy törlése ellen nincsen helye sem panasznak, sem egyéb jogorvoslatnak. Visszautasítás esetén a Szolgáltató az esetlegesen már kifizetett díjat haladéktalanul visszautalja.

3. A szolgáltatások díja, a termékek vételára

3.1. A Szolgáltatások / termékek megrendelése a Weboldalon az ott feltüntetett, helyes szolgáltatási díj, illetve árak alapján lehetséges.

3.2. Amennyiben a Szolgáltató gondos eljárása ellenére hibás szolgáltatási díj/ár kerül a webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt jelenik meg “0” Ft-os vagy más hibás díjmérték/ár, vagy kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 10,000 Ft-os szolgáltatás vagy termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5,000 Ft-ért kínált szolgáltatás vagy termék), akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás díjjal/áron visszaigazolni. Ez esetben Szolgáltatónak lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a megrendelésnek a helyes díj ellenében/áron történő visszaigazolását, amelynek ismeretében Megrendelőnek joga van elfogadni vagy elutasítani a módosított ajánlatot. Hibás/téves díj/ár az az díj/ár, amelyen a Szolgáltatónak nincsen szerződéses akarata a szerződés megkötésére.

4. Fizetési feltételek

A Weboldalon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

4.1. Fizetés Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

További információ: https://www.barion.com/hu/

Barionnal történő fizetés esetén a Megrendelő / Vevő a Barion oldalára átirányításra kerül, melyen keresztül teljesíteni tudja a fizetést.

4.2. Apple Pay

Az Apple Pay az Apple Inc. mobilfizetéses és mobiltárca szolgáltatása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyesen, az iOS-alkalmazásokban és az interneten fizessenek bankkártya és készpénz használata nélkül, egyszerű és biztonságos szolgáltatás.

4.3. Google Pay

A Google Pay a Google által kifejlesztett mobilfizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az alkalmazáson belüli, online és személyes érintés nélküli vásárlásokat mobileszközökön, táblagépen, - ezzel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy online is egyszerűen és biztonságosan fizethessenek.

4.4. Fizetés bankkártyával

4.4.1. A Megrendelőnek lehetősége van a díjbekérő kézhezvételét követően a díjat bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíteni (Visa, MasterCard, American Express). Kérjük, hogy az átutalás közleményében a kapott díjbekérő sorszámát tüntesse fel!

4.4.2. Ismétlődő bankkártyás fizetés (Barion)

A Weboldalon lehetőség van bizonyos termékek részletfizetéses megrendelésére, valamint havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére. A részletfizetés, valamint az ismétlődő fizetés lehetőségét a Barion biztosítja. A részletfizetés és az ismétlődő fizetés során a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokkal újabb fizetéseket lehet teljesíteni a bankkártya-adatok újbóli megadása nélkül. Ehhez a Felhasználó egyszeri hozzájárulása szükséges, egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával jelzi, hogy részletfizetést / ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Ismétlődő fizetés esetén az első sikeres fizetéssel a vásárló felhatalmazza a kereskedőt, hogy a fizetést tetszőleges gyakorisággal és összeggel megismételje.

A Felhasználó / Megrendelő / Vevő a Barion-regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel megterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Az Ismétlődő fizetés lemondása
Amennyiben a Megrendelő / Vevő szeretné lemondani havidíjas szolgáltatást, illetve meg kívánja szakítani a részletfizetés ütemezését (megszüntetés vagy - amennyiben ezt a Szolgáltató lehetővé teszi – szüneteltetés), abban az esetben e-mailben vagy - amennyiben ez a funkció elérhetővé válik - a felhasználói felületen keresztül - szükséges jeleznie a lemondását a Szolgáltató részére. Havidíjas szolgáltatás esetén csak következő hónaptól kezdődően hatályosul a lemondás, azaz a tárgyhavi díjat Megrendelő / Vevő köteles kiegyenlíteni a Szolgáltató részére ez esetben is.

Amennyiben a Megrendelő / Vevő a folyamatosan teljesítendő szerződés esetén a szerződéskötés során kedvezményt kap és ilyen feltételek mellett mondja fel az ismétlődő díjfizetéssel járó szerződést, úgy Megrendelőt / Vevő a kedvezményt teljes mértékben elveszíti, azaz köteles a Szolgáltatónak a szerződés megszüntetéséig igénybe vett kedvezmény összegét a Szolgáltatónak megtéríteni.

4.5. Fizetés banki átutalással

A Szolgáltató a megrendelést követően a megrendelés utáni visszaigazoló e-mailben küldi el a fizetés pontos adatait.

A díjbekérő szerinti összeget kérjük, az alábbi bankszámlára utalja el részünkre:

Kedvezményezett: BDA Kft.
Számlavezető bank: CIB Bank
Számlaszám: 10701324-73257954-51100005

4.6. Szolgáltató a fizetést követően állítja ki a számlát elektronikus számlaként (e-számlaként) és küldi meg e-mail útján a Megrendelő / Vevő részére, Megrendelő/Vevő a megrendeléssel és a díjfizetéssel e-számlát kifejezetten elfogadja.

5. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

5.1. Megrendelő / Vevő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, a szerződés fennállása alatt és esetleges megszüntetése során a Szolgáltatóval együttműködni és tájékoztatni a Szolgáltatót a szerződést érintő lényeges körülményekről.

5.2. Megrendelő/Vevő nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

5.3. Ha a szerződés létrejön, és Megrendelő / Vevő az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a Szolgáltató ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

5.4. Ha a szerződés nem jön létre, és Megrendelő / Vevő az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a Szolgáltató ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

6. Elállás, felmondás

6.1. Elállás

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítését még nem kezdte meg, úgy Megrendelő/ Vevő jogosult a szerződéstől elállni, a Szolgáltatónak írásban megküldött jognyilatkozattal.

A Megrendelő / Vevő elállása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni.

6.2. Felmondás

Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdését követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja, a Szolgáltatónak írásban megküldött jognyilatkozattal.

A Megrendelő / Vevő felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni

6.3. Felmondás és elállás közös szabályok

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására / termék értékesítésére vonatkozó szerződés felmondását vagy elállását a felmondást vagy az elállást tartalmazó jognyilatkozatának az info@bda.hu e-mail címre történő elküldésével kezdeményezheti.

A felmondó / elállást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Megrendelőnek a megrendeléskor megadott nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát.

A felmondást / elállást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Megrendelőnek a megrendeléskor megadott teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, a megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát.

A felmondást / elállást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása.

A részletfizetéssel megrendelt termék / szolgáltatás esetében a megrendelő elveszíti a megrendelt termék / szolgáltatás hozzáférését.

7. Szavatossági jogok

7.1. Szavatossági igénye alapján a jogosult (Megrendelő / Vevő) a díj ellenében igénybevett szolgáltatás / termék vonatkozásában, választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak, mint kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a törvényben meghatározott kivétellel - a hibát a Szolgáltató, mint kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Szolgáltató, mint kötelezett a Ptk. 6:159. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fenti rendelkezések a szolgáltatások esetén értelemszerűen, a szolgáltatás mibenlétéhez mérten és a szolgáltatás mibenlétéhez igazodó módon alkalmazandók.

7.2. A kijavítást vagy kicserélést - a termék / szolgáltatás tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.3. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

8. Szerzői jogok

8.1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (a Weboldal grafikai megjelenése is) és a Szolgáltatótól vásárolt valamennyi tartalom annak megjelenési formájától függetlenül szerzői jogi védelem alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

8.2. Kifejezetten tilos a Weboldalon található tartalmakról és a Szolgáltatótól vásárolt valamennyi tartalomról másolatot készíteni, azokat bármely módon átvenni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, más helyen részben vagy egészben közzétenni. Más személyek nem használhatják a Weboldalra feltöltött szövegeket a saját termékükhöz, szolgáltatásukhoz. A Felhasználó a Weboldalon található tartalmakat – a térítés ellenében hozzáférhető tartalmat is ide értve – nem értékesítheti tovább, saját termékeihez, szolgáltatásához nem használhatja, azok alapján nem hozhat létre saját terméket vagy szolgáltatást.

8.3. Amennyiben a Szolgáltató felhasználói felületet biztosít, mely felületre a Felhasználó/Megrendelő felhasználói név és jelszó használatával beléphet, úgy annak a felületnek a hozzáférését Felhasználó/Megrendelő nem oszthatja meg másokkal, amennyiben mégis megosztja és ezzel ő vagy a harmadik szermély a Szolgáltatónak kárt okoz, úgy Felhasználó / Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az ezzel okozott kért megtéríteni.

8.4. A szerzői jogok megsértéséért, az oldal másolásáért a Felhasználó 2.000.000,-Ft+ÁFA, azaz kétmillió forint + ÁFA kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak oldalanként, amelyről Szolgáltató kötbérszámlát állít ki a jogsértő részére.

A Szolgáltató, illetve a szerző a jogsértő személlyel szemben a kötbért meghaladó kárát is jogosult követelni, kárigényét vele szemben érvényesíteni.

9. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

9.1. A Weboldalon bemutatott információk, leírások, szövegek kizárólag a tájékozódás célját szolgálják és semmilyen körülmények között nem minősülnek szakmai tanácsadásnak, szakmai tájékoztatásnak, melyre tekintettel Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha valamely Felhasználót vagy más személyt a weboldalon feltüntetett tartalom értelmezéséből eredően vagy az információk adott esetben történő felhasználásra nem megfelelősége miatt kár / veszteség ér.

A Weboldalon található adatok, információk, leírások, szövegek semmi esetre sem helyettesítik az egyedi esetben, egyénre (vállalkozásra) szabott tanácsadást, konzultációt.

9.2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Weboldalt adott időállapot szerint nyújtja, a Weboldal (a Weboldal üzemeltetése során használt szoftver, a Weboldalon elérhető valamennyi tartalom) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató minden felelősséget kizár.

9.3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

9.4. Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely olyan esemény, körülmény vagy idő közben bekövetkező olyan változások miatt, amely felelősségi körén kívül esik, valamint előre nem látható, pl. azok a körülmények, amelyek Felhasználóhoz vagy harmadik személyhez köthetők, illetve a feleken kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt következnek be és ésszerűen nem elhárítható vagy ésszerűen nem kikerülhető (vis major).

10. Záró rendelkezések

10.1. A Weboldalon található tartalmakat a Szolgáltató jogosult bármikor megváltoztatni. Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult bármely időpontban megváltoztatni azzal, hogy a módosított ÁSZF csak a közlését, illetve a Weboldalon történő közzétételét követően megkötésre kerülő szerződések esetében alkalmazható, azaz a már a korábbi ÁSZF szerint megkötött szerződések tartalmát utólagosan, egyoldalúan nem változtatja meg.

10.2. Jelen ÁSZF-ben foglaltaktól a Felek írásban rögzített külön megállapodásával lehet eltérni.

10.3. Jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó / Megrendelő / Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magukra kötelezőnek ismerik el.


2023.05.01

Adatok betöltése folyamatban...